Advies


BoomVeiligheidsControle (VTA)

U bent als eigenaar aansprakelijk voor de schade die ontstaat als er een tak uit uw boom waait of deze zelfs in zijn geheel omvalt tenzij u kan aantonen dat u hebt voldaan aan de zorgplicht. Dit kan u doen door het laten uitvoeren van een BoomVeiligheidsControle door BoomServiceRutten. Wij controleren uw boom op gebreken en/of aantastingen volgens de VTA methode. Dit staat voor Visual Tree Assesment ofwel visuele boom controle.  Na de controle ontvangt u een rapport met als conclusie een gedegen advies.

Aantastingen/gebreken

Op het moment dat er bij bijv. een BoomVeiligheidsControle aantastingen en/of gebreken worden vastgesteld is er vervolgonderzoek nodig. Dit omdat aantastingen van schimmels en/of zwammen de structuur van de boom kunnen aantasten en daarmee ook de stabiliteit. Echter is dit niet bij alles schimmels en zwammen het geval, het is dus zaak om een deskundige dit te laten beoordelen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Beplantingsplan

BoomServiceRutten brengt ook adviezen uit over welke boom op welke plek te planten. Uiteraard heeft elke boom andere eigenschappen en is het belangrijk om al deze eigenschappen te overwegen om tot een goede keus te kunnen komen. Wij beschikken over een ruime kennis en ervaring om een gedegen advies uit te brengen.

Heeft u vragen over het verwijderen van een boom(stronk), neem dan vandaag nog contact op met BoomServiceRutten!